piątek, 23 września 2016

Instalacje i mury oporoweBryła żelbetowej części kościoła na zewnątrz została ukończona. Ostatnimi pracami było wykonanie murów oporowych wokół kościoła.

Wewnątrz zaś wykonywane są instalacje - elektryczna i wentylacyjno-grzewcza oraz przygotowywana jest właściwa płyta podpodłogowa nawy nowego kościoła.
Prace instalacyjne obejmują głównie kaplicę podziemną (kryptę), gdzie położone zostało nowe okablowanie zasilania i oświetlenia oraz instalacje niskoprądowe: alarmowa, przeciwpożarowa, nagłośnieniowa oraz oświetlenia ewakuacyjnego.
Wykonane zostały także schody wejściowe z nowych korytarzy do krypty. W najbliższym czasie zostanie wykonana instalacja wentylacyjna. Wykończone zostaną także ściany krypty, co powinno umożliwić korzystanie z niej w czasie nabożeństw niedzielnych.

sobota, 27 sierpnia 2016

Budowa nie zna wakacji


W krypcie wykute zostały docelowe otwory na drzwi wejściowe, po obu bokach nawy.
Na poziomie "-1" rozpoczynają się teraz prace wykończeniowe i montażowe - zostanie wykonana nowa instalacja elektryczna oraz instalacja grzewcza z przewietrzaniem.
W kościele wylana została płyta prezbiterium ze stopniami komunijnymi.


piątek, 5 sierpnia 2016

Prace na zewnątrz i wewnątrzNa budowie prace postępują. Dotychczasowe zadaszenie krypty zostało przeniesione na wysokość balkonów nowego kościoła, co pozwoli to prowadzić prace wewnątrz kościoła, nie narażając krypty na zalewanie wodą w czasie opadów.
W kościele została usunięta posadzka z piaskowca, stanowiąca pozostałość po spalonej świątyni. Tym samym został odkryty strop nad kryptą. W kolejnych tygodniach zostanie wykonana nowa płyta żelbetowa wraz z wyrównaniem i ociepleniem, na której będzie ułożona docelowa posadzka nowego kościoła.

Na zewnątrz powstającej świątyni wykonywane są podłączenia kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz wstępnie formowane nasypy wokół żelbetowej części kościoła.

piątek, 22 lipca 2016

Schody, chór i ... tymczasowy dachWykonane zostały główne schody wejściowe do kościoła a nad wejściem - chór, łączący balkony.

Teraz Wykonawca demontuje dach, którym została tymczasowo (!) przykryta krypta po pożarze w 2002 roku.
Dach ten zostanie przeniesiony nad wykonaną dotychczas część żelbetową kościoła, umożliwiając prowadzenie dalszych prac wewnątrz nowej bryły kościoła niezależnie od pogody.
Po wykonaniu i zamontowaniu docelowej konstrukcji drewnianej części kościoła, dach ten zostanie zlikwidowany.

Na czas Światowych Dni Młodzieży prace zostaną przerwane, z względu na przewidywane znaczne utrudnienia w transporcie pracowników i materiałów.

poniedziałek, 11 lipca 2016

Budujemy wejściePrzy sprzyjającej pogodzie trwają prace przy budowie głównego wejścia do kościoła (schodów wejściowych).
Kończy się też zbrojenie płyty chóru.

Wszystkie msze święte i nabożeństwa sprawowane są w spichlerzu. Osoby, które nie zmieszczą się w spichlerzu mają zapewnione miejsca przed nim a duża część ławek znajduje się pod specjalnie wykonanym zadaszeniem.