niedziela, 31 grudnia 2017

Kończymy kolejny rok budowyKończy się kolejny rok budowy naszego kościoła.
Możemy już cieszyć się prawie wykończoną z zewnątrz bryła nowego kościoła - pozostały jeszcze do dokończenia okładziny kamienne dolnej części, nasypy oraz nawierzchnia drogi procesyjnej.

We wnętrzu kościoła do wykonania pozostaje przede wszystkim ocieplenie ścian wraz z ich deskowaniem oraz położenie posadzek.
W nadchodzącym 2018 roku planujemy wykończenie wnętrza i rozpoczęcie jego wyposażania. Będzie to etap bardzo ważnym i finansowo wymagający.
Równocześnie chcemy rozpocząć przebudowę budynku sanitariatów na docelową plebanię.

Na rozpoczynający się rok, życzymy - sobie i wszystkim wspierającym budowę - wszelakiej pomyślności.


niedziela, 24 grudnia 2017

Prace drogoweW ostatnich dniach roku rozpoczęły się prace przy budowie chodnika procesyjnego wokół kościoła, który będzie jednocześnie drogą pożarową, czego wymaga prawo. Stąd konieczność wykonania solidnej podbudowy.
Wykonane zostało już odwodnienie przyszłej drogi procesyjnej, z budową studzienek i drenażu. Obecnie wykonywana jest podbudowa pod drogę i utwardzanie terenu.

Na końcowym etapie są też prace kamieniarskie przy okładzinach ścian kościoła.

piątek, 1 grudnia 2017

Wentylacja krypty dolnejUruchomiona została wentylacja i ogrzewanie krypty dolnej kościoła.
Ogrzewanie jest realizowane poprzez nawiew ciepłego powietrza. Zastosowany jest również system rekuperacji powietrza, który powinien zapewnić stosunkowo niskie koszty ogrzewania. System ten docelowo obejmie także kościół górny, z możliwością oddzielnego sterowania parametrami powietrza w krypcie i kościele.
I choć na razie to próba techniczna, to w krypcie odczuwalna jest już zmiana temperatury i wilgotności a także jakość powietrza.


sobota, 18 listopada 2017

Jesienne praceKontynuowane są prace instalacyjne i wykończeniowe zewnętrznej części kościoła.
Ukończony został montaż urządzeń wentylatorowni wraz z opomiarowaniem i sterowaniem, co powinno pozwolić na próbny rozruch systemu wentylacji w części obejmującej kryptę.
Zamontowane zostały drzwi wejściowe do krypty, po obu stronach kościoła a także troje bocznych drzwi do kościoła górnego. Czekamy na drzwi główne.
Ekipa elektryczna przygotowała nowy przyłącz kościoła do sieci energetycznej a przełączenie planowane jest na przyszły tydzień.
Aktualnie montowana jest główna rozdzielnia elektryczna wewnętrzna.
Kamieniarze kontynuują prace przy kamiennej elewacji dolnej części kościoła.


czwartek, 5 października 2017

Jesienne praceTrwają zewnętrzne prace wykończeniowe kościoła. Wykorzystując sprzyjającą pogodę wykonywane jest ocieplenie części żelbetowej kościoła oraz układanie kamiennej elewacji.
W kościele zakończono montaż centrali wentylacyjnej wraz ze sterowaniem. Pojawiła się także zewnętrzna czerpnia powietrza. Na ukończeniu są też prace instalacyjne na poziomie "0".