piątek, 19 maja 2017

Teraz... ścianyŚciany kościoła zostały pokryte pierwszą warstwą płyt ogniochronnych.
Następnie wypełnione zostaną ociepleniem, foliami izolacyjnymi i z zewnątrz pokryte będą drewnem elewacyjnym.