czwartek, 30 czerwca 2016

Pierwsze drzwi i oknaKończą się prace związane z budową drenażu wokół kościoła, zasypywane są sukcesywnie wykopy a bryła dolnej części nowego kościoła jest już dobrze widoczna.
Zamknięte zostały całe ściany fundamentowe a na poziomie "0" są jest już docelowy otwór drzwi głównych oraz okna w części pod przyszłą wieżą (obok wejścia głównego).

Wykonane zostały już antresole wewnętrzne (balkony) wraz z prowadzącymi na nie schodami.
Obecnie wykonywane są schody przed głównym wejściem do kościoła oraz chór, który będzie łączył oba balkony.

Tym samym bryła żelbetowej części kościoła osiągnęła już docelową wysokość. To na niej spocznie dalsza - drewniana - konstrukcja górnej części kościoła oraz dach i wieża.

czwartek, 16 czerwca 2016

Prace w krypcie i wokół niejAktualnie Wykonawca zazbroił ostatnią ścianę fundamentową, zamykającą dotychczasowe wejście do krypty (od ul. Panieńskich Skał).
Wykonany został również fragment drenażu od strony północnej.

W krypcie zamontowane zostały wszystkie elementy stalowe (belki) wzmacniające podparcie słupów nowego kościoła.

czwartek, 9 czerwca 2016

Wejście odkryte - prace w krypcie i na zewnątrzWykonawca przystąpił do kolejnej fazy prac - budowy docelowych schodów wejściowych do nowego kościoła, co zamknie ściany fundamentowe wokół krypty. Tymczasem wyburzone zostały dotychczasowe schody prowadzące do krypty i przygotowywana jest ściana od strony zachodniej.

W krypcie montowane są stalowe belki, wzmacniające strop, na których oparte będą słupy podtrzymujące antresolę (balkon wewnętrzny) nowego kościoła. Wykonane zostaną także wykucia nowych wejść (po bokach krypty) oraz z części pod wieżą.

Pogłębiane są również wykopy wokół kościoła, w których ułożony zostanie docelowy drenaż, chroniący całość kościoła od wilgoci.