piątek, 7 grudnia 2018

SadzimyJesień nadal jest łaskawa dla naszej inwestycji. Utrzymujące się temperatury powyżej zera pozwoliły nie tylko na wylanie płyty nad poziomem -1 plebanii ale także na ostateczne uformowanie skarp wokół kościoła i obsadzenie ich zaplanowanymi krzewami. Mamy nadzieję, że dzięki temu wiosną będziemy mieli już zielone skarpy...

A wewnątrz kościoła postępują prace nad ociepleniem i deskowaniem nawy.