piątek, 15 czerwca 2018

Prace drogowePo uroczystościach odpustowych i związanych z pierwszą komunią świętą, rozpoczynamy prace na drodze procesyjnej wokół kościoła.
W pierwszej kolejności wykonywane są palisady przy skarpach, będące kontynuacją murów oporowych. Następnie zamontowane zostaną krawężniki zewnętrzne drogi oraz układana będzie kostka brukowa.
Droga wokół kościoła, poza funkcją komunikacyjną, spełniać będzie także funkcję drogi pożarowej, wymagana przepisami. Z tego powodu musi posiadać parametry umożliwiające przejazd nią ciężkich wozów bojowych straży pożarnej, co wymusza odpowiednią jej podbudowę i konstrukcję.