środa, 26 września 2018

Na koniec lataNadeszła kalendarzowa jesień, na polu zaczynają się chłodniejsze dnie i noce.
Trwają prace przy ocieplaniu ścian kościoła. Dzięki wykonanej dodatkowej podkonstrukcji w najbliższym czasie zostaną wciągnięcia na wieżę dzwony. Zostaną one zamontowane wraz z elektrycznymi napędami.
Rozprowadzone zostało okablowanie instalacji - m.in. elektrycznej, ewakuacyjnej i nagłośnienia - na poziomie +1 (balkony).

Na zewnątrz zmierzają do końca prace przy układaniu nawierzchni drogi pożarowej (procesyjnej) wokół kościoła oraz przy wejściach. Wykonywane są także pochylnie umożliwiające wjazd do kościoła wózków inwalidzkich.

Ostateczny wygląd uzyskały już sufity nad wejściami do kościoła. W niedługim czasie powrócą szklane okna dekoracyjne w części wieżowej, które uzyskają docelowy wygląd i kolor.

Mimo, iż w czasie wakacji prace wyraźnie zwolniły, wykonawcy zapewniają, iż terminy zostaną dochowane. Pracom zewnętrznym pogoda - póki co - dopisuje.