piątek, 23 września 2016

Instalacje i mury oporoweBryła żelbetowej części kościoła na zewnątrz została ukończona. Ostatnimi pracami było wykonanie murów oporowych wokół kościoła.

Wewnątrz zaś wykonywane są instalacje - elektryczna i wentylacyjno-grzewcza oraz przygotowywana jest właściwa płyta podpodłogowa nawy nowego kościoła.
Prace instalacyjne obejmują głównie kaplicę podziemną (kryptę), gdzie położone zostało nowe okablowanie zasilania i oświetlenia oraz instalacje niskoprądowe: alarmowa, przeciwpożarowa, nagłośnieniowa oraz oświetlenia ewakuacyjnego.
Wykonane zostały także schody wejściowe z nowych korytarzy do krypty. W najbliższym czasie zostanie wykonana instalacja wentylacyjna. Wykończone zostaną także ściany krypty, co powinno umożliwić korzystanie z niej w czasie nabożeństw niedzielnych.