sobota, 23 kwietnia 2016

Pniemy się w górę - schodzimy na dółKolejna porcja zdjęć.
Możemy już zobaczyć docelowe schody wejściowe do kaplicy podziemnej (dotychczasowej krypty kościoła). Wejścia są usytuowane po obu stronach kościoła - niedługo zostanie zlikwidowane dotychczasowe wejście od ul. Panieńskich Skał.

Wykonane są już schody wewnętrzne, po prawej od prezbiterium.
Na zdjęciach widzimy też korytarz okalający kaplicę i nowe schody łączące kościół z kaplicą - za zakrystią.
W kaplicy zostały umieszczone stalowe belki, wzmacniające konstrukcję dotychczasowego sufitu, na którym oparta będzie część wieży kościoła.
Wykonawca stara się pozostawić możliwie najdłużej dach nad kaplicą, aby umożliwić korzystanie z niej. Stąd rozkucie ściany i wsunięcie belek (każda o wadze ponad 700 kg), bez rozkuwania sufitu. W kaplicy możemy też zobaczyć słupy stanowiące podstawy oparcia belek.

piątek, 8 kwietnia 2016

Lejemy beton
Mury nowego kościoła otaczają (i zasłaniają) już prawie cały dach nad dotychczasową kaplicą.
Wykonana została część południowa płyty nad poziomem "-1", łączącej ściany nowego kościoła z murami dotychczasowej kaplicy podziemnej.
Zostały zasypane zbiorniki retencyjne oraz wykonana dolna część instalacji odgromowej kościoła.

W najbliższych dniach kontynuowane będą prace przy zbrojeniu i wylewaniu płyty od strony północnej i wschodniej oraz wykonywane będą docelowe schody do kaplicy dolnej (z obu stron).


piątek, 1 kwietnia 2016

Dalszy ciąg prac żelbetowychPo przerwie świątecznej prace trwają nadal.
Z każdym dniem rozszalowywane są kolejne fragmenty ścian fundamentowych - w najbliższym czasie będzie widoczny już cały obrys przyszłej świątyni.
Wykonywane są ostatnie prace przy żelbetowych ścianach fundamentowych od strony północnej. Przygotowywane jest również zbrojenie płyty poziomu "0", łączącej nowe ściany fundamentowe z murami istniejącej kaplicy.
Od strony południowej widać już przyszłe wejście do kaplicy podziemnej, które będzie z obu stron kościoła, po jego bokach. Obecne wejście (od al. Panieńskich Skał) będzie utrzymane do czasu wykonania płyty i docelowych schodów, co potrwa jeszcze około miesiąca.
Na plac budowy przywiezione zostały także stalowe belki, które będą wzmacniały istniejącą płytę kaplicy, pod przyszłą wieżą kościoła.