sobota, 21 września 2019

Zbliża się jesień...


Zbliża się jesień. Pogoda sprzyja. Trwają nieprzerwanie prace przy budowie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych. Duża część prac jest już wykonana, co pozwoli wreszcie korzystać z parkingów i drogi - w razie gorszej pogody - bez brodzenia w błocie.
Wykonane są już parkingi wzdłuż drogi dojazdowej do nowej plebanii oraz znaczna część tej drogi. Miejsca te zostają tymczasowo udostępniane parafianom na niedziele. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, gdyż cały czas nie są one ostatecznie wykończone.
W najbliższym czasie wykonawca rozpocznie budowę parkingu przy starej plebanii, części drogi prowadzącej do niego oraz drogi dojazdowej od bramy wraz z wymianą chodnika.

W kościele zakończone zostały prace przy układaniu podłogi, kamienną okładzinę otrzymały też schody główne do kościoła. Montowany jest aktualnie system monitoringu wizyjnego.